چاقی یکی از دلایل شیوع بیماری سیروز کبدی است و در‌حال‌حاضر، راهنمای مطلوب ورزشی برای جلوگیری از عوارض ناشی از بیماری‌های کبد وجود ندارد. با این‌ حال، پژوهشگران امیدوارند یافته‌های جدید به بیماران مبتلا به سیروز کبدی و عوارض ناشی از آن کمک کند. در‌ این‌ زمینه، دکتر سیمون مدرس‌ دانشکده پزشکی هاروارد می‌گوید:

“تحقیقات ما نشان می‌دهد پیاده‌روی و تمرینات ورزشی‌ موجب کاهش چشمگیر مرگ‌ و میر بیماران کبدی می‌شود.”

مزیت‌های ورزش بحث جدیدی نیست، اما تأثیر آن بر مرگ‌ و‌ میر ناشی از سرطان و سیروز کبد، هنوز بررسی نشده است. دکتر سیمون و گروهش حدود 70 هزار زن از پرستاران و 50 هار مرد از کارکنان بهداشت را بدون اینکه‌ بیماری سیروز شناخته‌شده داشته باشند، مطالعه کردند. از فعالیت بدنی شرکت‌کنندگان اطلاعات دقیقی تهیه شد، از جمله نوع و شدت آن. این اطلاعات به پژوهشگران اجازه می‌داد ارتباط بین فعالیت بدنی و مرگ ناشی از سیروز را بررسی کنند.

پژوهشگران دریافتند افراد در بیشترین میانگین پیاده‌روی در هفته 70 درصد کمتر از دیگران دچار مرگ‌ و‌ میر شده‌اند. همچنین، آنان کاهش اضطراب با پیاده‌روی و تقویت عضلانی را مشاهده کردند. پژوهش‌های پیشین به مطالعاتی محدود است که فعالیت بدنی را فقط در یک نقطه از زمان یا مطالعات بسیار کوتاه‌مدت را ارزیابی‌ کرده‌اند. پژوهش‌های دکتر سیمون اولین مطالعه آینده‌نگر در ایالات متحده است که اندازه‌گیری‌های دقیق و به‌روز‌شده‌ از فعالیت فیزیکی در دوره‌ای طولانی را شامل می‌شود. این موقعیت به پژوهشگران اجازه داد بطور دقیق‌تری رابطه‌ی بین فعالیت بدنی و نتایج مربوط‌ به بیماری کبد را ارزیابی کنند.

در ایالات متحده، مرگ‌ و‌ میر ناشی از سیروز به‌طور چشمگیری افزایش یافته و تا سال ۲۰۳۰ انتظار می‌رود سه‌برابر شود. در مواجهه با این روند هشداردهنده، اطلاعات درباره‌ی عوامل خطر تغییرپذیر است و می‌تواند از بیمارهای کبدی جلوگیری کند. دکتر سایمون می‌گوید:

یافته‌های ما پژوهش‌های بیشتری به‌منظور تعریف نوع مطلوب و شدت فعالیت بدنی برای جلوگیری از پیامدهای نامطلوب در بیماران مبتلا به سیروز ایجاد می‌کند.