انجیر خشک التهابات تنفسی مانند ذات الریه، گلو درد و تنگی نفس را بهبود می بخشد. از جوشاندن انجیر خشک در شیر، شربتی به دست می آید که نرم کننده سینه و معده بوده و غرغره آن، گلو را نرم می کند.
شربت انجیر مسکن گلو درد و سرفه بوده و ملین سبکی به شمار می رود و سرفه های خشک را التیام می‌بخشد . لذا برای تهیه آن 5 تا 10 عدد انجیر خشک را در مقداری آب بجوشانید تا آن که به حالت شربت درآید.

برای خرید به لینک مراجعه کنید .

انجیر