تحقیقات نشان می‌دهد که انسان‌ها می‌توانند یک طعم بخصوص را حس کنند که معمولا در غذاهای کربوهیدراتی یافت می‌شود. این کشف جدید نه تنها طعم جدیدی به لیست مزه‌ها اضافه می‌کند، بلکه نشان می‌دهد که چرا ما اینقدر غذاهای پرنشاسته را دوست داریم.

کربوهیدرات‌ها از زنجیره‌ای از مولکول شکر ساخته شده‌اند و منبع مهم انرژی محسوب می‌شوند. بسیاری از دانشمندان تصور می‌کنند که ما نشاسته را با چشیدن این مولکول‌های شیرین تشخیص می‌دهیم.

در تحقیقی، به داوطلبان محلول‌های مختلفی از کربوهیدرات داده شد. این افراد توانستند طعم شبیه به نشاسته را در آن محلول‌ها تشخیص دهند. آنها این طعم را نشاسته‌ای می‌نامیدند. آسیایی‌ها می‌گفتند مثل برنج است، اما سفیدپوست‌ها می‌گفتند طعمش شبیه به نان یا پاستا است.

سپس محققان به داوطلبان ترکیباتی دادند که گیرنده‌های طعم شیرین در زبان را از کار می‌انداختند. این بار هم این افراد قادر بودند طعم آردی را تشخیص دهند. این نشان می‌دهد که ما می‌توانیم کربوهیدرات را قبل از اینکه کاملا به مولکول‌های شکر تجزیه شوند، تشخیص دهیم.

سپس محققان به سوژه‌ها ترکیبی شیمیایی دادند تا آنزیم‌هایی را که کار تجزیه را انجام می‌دادند، مختل کنند. این افراد دیگر نمی‌توانستند طعم نشاسته را در محلول‌های کربوهیدرات با زنجیره دراز تشخیص دهند. این نشان می‌دهد که طعم آردی از زنجیره‌های کوتاه‌تر ناشی می‌شود.